სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი"

საწარმო "თოლია"

საწარმო "თოლია"

2021 წლის მიღების რძის პროდუქტების წარმოების სტუდენტების ვიზიტი ყველის საწარმოში და ნაყინის საწარმოში "თოლია"